مهارتهای هفتگانه ICDL

آزمون مهارتهای هفتگانه ICDL ویژه فرهنگیان شامل مهارتهای هفتگانه ذیل می باشد :

لازم به توضیح می باشد که مجموعه آفیس ۲۰۰۷ و ویندوز ۷  مبنای امتحان می باشد.

کد دوره آزمون ساعت ضمن خدمت
۹۲۰۰۲۵۲۰ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۲ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۱ مدیریت فایلها (windows ) ۸ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۲ واژه پرداز (word) ۲۶ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۳ صفحات گسترده (Excel) ۲۶ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۴ بانکهای اطلاعاتی (Access) ۲۶ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۵ ارائه مطلب (power point) ۲۰ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۶ اطلاعات و ارتباطات  (internet) ۱۲ ساعت
مجموع ۱۳۰ ساعت

معرفی

کانون تربیتی سمیه نیشابور وابسته به آموزش و پرورش، دارای مجوز و با اعطای مدرک رسمی از بنیاد ICDL ایران میباشد.

مدارک ارائه شده برای فرهنگیان محترم بعنوان ساعت ضمن خدمت در سامانه LTMS قابل ثبت میباشد.

آزمونها بصورت آنلاین و با حضور ناظر بنیاد ICDL تهران و با اعلام قبلی در کانال تلگرام، از طریق گزینه ثبت نام در منو سمت چپ انجام میشود.

کانون تربیتی سمیه – اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور